WSP framtidssäkrar Västerbotten

Följ med på en digital föreläsning om hur WSP som teknikkonsulter jobbar för en hållbar framtid. Med anledning av de senaste skyfallen vill vi prata om dagvatten och skyfallshantering. Vi skulle helst bjuda in er till vårt nya fina kontor (Miljöbyggnad guld) men på grund av rådande omständigheter så får ni hålla tillgodo med en digital rundtur och ett föredrag om byggnadscertifieringar. Välkomna!

Arrangör

WSP Sverige AB

Adress till aktivitet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjVmNzM2MDEtODYzZC00M2QzLWIyZmItYWM0MjNiNTRhOGVm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%223d234255-e20f-4205-88a5-9658a402999b%22,%22Oid%22:%227d5088e3-df9c-4a1f-a33e-dc4715d66803%22%7D

Ort

Digitalt från WSPs Umeåkontor

Hemsida

https://www.wsp.com/sv-SE

Tid

Måndag 11.00-12.00 och onsdag 14.00-15.00