Vilken kompetens finns i din organisation för att adressera de Global Målen?

Vid Handelshögskolan pågår ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett formulär för att mäta de kompetenser som FN har identifierat krävs för att arbeta med de globala målen. Vi vill presentera detta arbete och bjuda in de organisationer som har intresse av att vara med. Genom detta deltagande så kommer vi att få fram ett verktyg som är användbart i fler miljöer än inom universitet.

Arrangör

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Adress till aktivitet

https://umu.zoom.us/j/62654272416

Ort

Digitalt

Tid

Tisdag 15.00 - 16.00