Miljömålen i Västerbotten 20 år

Denna hemsida sk Storymap är en berättelse om vad som har gjorts och hur det har gått för Miljömålen i Västerbotten under 20 år. Miljömålen har inte uppnåtts men de är viktiga och arbetet för att nå dem fortsätter. Det behövs mer åtgärder och insatser för att vi ska lyckas. Nu tar vi sikte mot 2030, men först ska vi göra en tillbakablick på vad som hänt under de första 20 åren med miljömålen.

Arrangör 

Länsstyrelsen Västerbotten

Adress till aktivitet

Digital aktivitet/ Berättande hemsida sk. Storymap

Ort

Hela Västerbotten

Hemsida

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/Cascade/index.html?appid=dc5e6fd5a6ad4290a6f8fc81bfc86a8f

Tid

Må-sö hela dagen