Maten och miljön. Svinn!

Svinn från tillagning av mat och från tallrikar har stor miljöpåverkan. Vårt mål inom kommunen är att vi under 2021 ska minska matsvinnet med 10%. Under hösten kommer vi att göra svinnmätning både inom skola/förskola och äldreomsorg. Det svinn som kvarstår från tillagning och tallrikar kommer under hösten att tas tillvara och omvandlas i biogasanläggning till bränsle i sopbilar, bussar och taxi.

Arrangör

Lycksele kommun

Adress till aktivitet

Lycksele skola/förskola och äldreomsorg

Ort

Lycksele

Hemsida

https://www.lycksele.se/kommun-och-politik/hallbara-lycksele2/hallbarhetsveckan/

Tid

må-fr 09.00-19.00