Maten och miljön Matsedel Vecka 38 HÄLSOVECKA

Det är en stor och viktig utmaning att minska matens klimatavtryck. Denna står idag för en fjärdedel av svenskarnas totala klimatpåverkan. Kostenheten strävar efter att i möjligaste mån tillaga mat på råvaror som är lokal- eller närproducerade. För att vi vill minska belastningen på miljön. Under hållbarhetsveckan är maten till stor del producerad på råvaror som är lokalproducerade.

Arrangör

Lycksele kommun

Adress till aktivitet

Lycksele skola/förskola och äldre omsorg

Ort

Lycksele

Hemsida

https://www.lycksele.se/kommun-och-politik/hallbara-lycksele2/hallbarhetsveckan/