Maten och miljön-Hållbara transporter

Miljöpåverkan minimeras genom planering av leveranser och samtransporter. Vid upphandling av livsmedel tas hänsyn till miljöpåverkan via transport samt val och hantering av råvaror.
Fordon som används vid leverans av mat uppfyller utsläppskrav motsvarande Euro 6( europeisk lagstiftning som syftar till att göra bilar mer miljövänliga genom att begränsa deras avgasutsläpp) samt andra miljökrav.

Arrangör

Lycksele kommun

Adress till aktivitet

Lycksele skola/förskola och äldreomsorg

Ort

Lycksele

Hemsida

https://www.lycksele.se/kommun-och-politik/hallbara-lycksele2/hallbarhetsveckan/

Tid

må-sö 09.00-19.00