Internationella bilfria dagen. Cykel/promenad tipspromenad längs med Hälsans stig

Som en del av SEE Hållbarhetsveckan uppmärksammar vi ”Internationella bilfria dagen” 22/9, genom att framhålla cykeln som Hållbart färdmedel. Detta manifesteras genom en cykel/promenad tipspromenad längs med Hälsans stig 7 km.
Under dagen riktat mot skol-elever och på kvällen för allmänhet.

Arrangör

Lycksele Kommun

Adress till aktivitet

Hälsans stig, Lycksele

Ort

Lycksele

Hemsida

https://www.lycksele.se/kommun-och-politik/hallbara-lycksele2/hallbarhetsveckan/

Tid

On 09.00 - 21.00