Hållbara värdekedjor om cirkulär ekonomi, plast och skräp

Välkomna till ett webbinarie om Cirkulär ekonomi. Att gå från dagens system, en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi kräver ett annat förhållningsätt och ett nytt tänk. Därför kommer vi också i år att samla ett antal aktörer som lyfter frågan och berättar vad de gör. Det finns också utrymme att själv berätta om det som ni gör.

Arrangör

Länsstyrelsen Västerbotten

Adress till aktivitet

Digitalt webbinarie

Hemsida och anmälan

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2021-09-02-hallbara-vardekedjor---cirkular-ekonomi-plast-och-skrap.html

Ort

Umeå

Tid

09:00-12:00