Fiskpinnar eller sushi?

Lansering av reflektionsövning om socioekonomi och levnadsvanor

Välkommen till lanseringen av "Fiskpinnar eller sushi? En reflektionsövning om socioekonomi och levnadsvanor". Under lanseringen presenteras materialet och du får möjlighet att prova på övningen tillsammans med andra deltagare. Arrangemanget riktar sig till dig som arbetar med stöd till människor för att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Mer info och länk till anmälan finns på hemsidan.

Arrangör

Folkhälsoenheten, Region Västerbotten

Adress till aktivitet

Arrangemanget genomförs digitalt, anmälan via hemsida.

Ort

Digitalt

Hemsida

https://www.regionvasterbotten.se/jamstalldhet-och-jamlikhet/socioekonomi-och-levnadsvanor

Tid

Måndag 14.00-15.00