Ekologiska män - En essentiell maskulinitet för en hållbar framtid

Män står för en högre andel utsläpp än kvinnor genom livsmönster, privilegier och konsumtion. Föreläsningen avser att på ett normbrytande sätt våga diskutera mäns destruktiva roll för klimatet likväl att uppmuntra till nödvändig förändring. Föreläsaren studerar säkerhetspolitik och pratar också för en miljömässig säkerhet. Anmälan: www.sv.se/vasterbotten/man

Arrangör

MÄN Umeå och studieförbundet vuxenskolan

Adress till aktivitet

Renmarkstorget 11 (Kärngården)

Ort

Umeå

Hemsida

www.män.se

Tid

ti 18.30