Webbkurs om våld

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Arrangör

Länsstyrelsen Västerbotten

Adress till aktivitet

https://webbkursomvald.se/

Ort

Västerbotten

Tid

Måndag-fredag 09.00-15.00