Sunda rundan - en del av europeiska trafikantveckan

Hållbart resande är viktigt för att förbättra folkhälsan hos umeborna, minska luftföroreningar och buller samt minska trängseln. I anslutning till EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN 16-22 september 2020 genomför Umeå kommun en frågetävling med tio frågor utomhus runt om i Umeås tätort med tio frågor och fina priser utlovas som biobiljetter, picknickryggsäckar, termosar med mera.

Arrangör

Sharing City Umeå, Umeå kommun

Adress till aktivitet

www.umea.se/trafikantveckan

Ort

Umeå

Hemsida

www.umea.se/trafikantveckan