Om samisk hälsa - resultat från 11 fokusgrupper

Hållbarhetsmål nummer 3 talar om god hälsa och välbefinnande. Per Axelsson, Christina Storm Mienna och Lotta Omma beskriver resultat från HALDI-projektets fokusgruppsstudie som genomfördes under hösten 2018 och våren 2019 där samer beskriver sina tankar kring hälsa och hälsorelaterad forskning.

Arrangör

Várdduo - centrum för samisk forskning vid Umeå universitet

Adress till aktivitet

https://umu.zoom.us/j/67842161443?pwd=ZmZWcUtKRy9sdWJMbXY4WjY3WUUxdz09

Ort

Zoom

Hemsida

https://www.umu.se/kalender/om-samisk-halsa---resultat-fran-11-fokusgrupper_9329867/