Minska klimatpåverkan genom återbruk

Som ett led i att minska vår klimatpåverkan är återbruk en del av vår satsning. Vi skänker bort teknik som vi inte längre använder och som kan komma till nytta för någon annan.

Arrangör

Acon

Adress till aktivitet

Norra Torggatan 12

Ort

Lycksele