Lär dig mer om Transportluppen – ett statistikverktyg med transportfokus

Transportluppen innehåller transportrelaterad statistik för länets alla kommuner. Syftet är att möjliggöra uppföljning av t.ex. fordonsinnehav, körsträckor och drivmedelsförbrukning samt att vara ett stöd i kommunernas planering. Under detta webinarium presenterar vi Transportluppens innehåll och möjligheter.

Arrangör

Projektet Fossilfria transporter i norr, Länsstyrelsen Västerbotten

Adress till aktivitet

Anslut till webinariet: https://meet.lansstyrelsen.se/hanna.sunden/78F58RMH eller via telefon: 010-223 02 30, konferens-ID 31263405

Ort

Digitalt (Hela Västerbotten)

Hemsida

www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/fossilfriatransporterinorr

Tid

Torsdag 14.00-14.45