Klimatanpassning i vardagen – Om klimatförändringarna och hur vi kan hantera dem

Lyssna på lättillgängliga presentationer om klimatet nu och i framtiden, liksom vad vi som privatpersoner kan göra för att hantera och anpassa oss till klimatförändringarna. Presentationerna kommer att handla om bl.a. hälsa och sjukvård, våra husdjur, beredskap för klimatrelaterade samhällsstörningar, trädgård och odling och försäkringar. Se detaljerat program på länsstyrelsens hemsida. Välkomna!

Arrangör

Länsstyrelsen Västerbotten

Adress till aktivitet

Anslut till Skype-mötet: https://meet.lansstyrelsen.se/asa.granberg/QZ9MP3KV (eller ring 010-2230230, konferens-ID: 67517827)

Ort

Digitalt (hela Västerbotten)

Hemsida

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html

Tid

Torsdag 18.30-21.00