Hälsa på campus

 

Projektet Hälsa på campus är en del i en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet. Hälsa på campus erbjuder studenter och anställda kostnadsfria aktiviteter och föreläsningar en gång per termin. OBS: Föranmälning. 

Hälsa på campus program i korthet
https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/idrottshogskolan-vid-umea-universitet/halsa-pa-campus/halsa-pa-campus-ht-20/program-halsa-pa-campus-9-september.pdf

Hälsa på campus- hela programmet med presentationer
https://www.umu.se/idrottshogskolan/halsa-pa-campus/

Arrangörer och medspelare

Idrottshögskolan, Umeå studentkår, Umeå Naturvetar- och teknologkår, IKSU, Studentcentrum/Studenthälsan, Personalenheten, Feelgood, Arbetsterapeutprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Tränarprogrammet, IVF-föreningen, Fysioterapeutprogrammet, FYSS, Lokalförsörjningsenheten, Sharing City Umeå, Kommunikationsenheten, Inst. för kost- och måltidsvetenskap, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering och Umeå Kommun.

Tid

Onsdag 9 september