Digitalt Öppet hus om Klimatanpassa Västerbotten – regional vägledning för klimatanpassning 2020 - 2025

Senaste åren har Länsstyrelsen arbetat för att ta fram en uppdaterad och omarbetad version av den regionala handlingsplanen för klimatanpassning. Planen är nu på remiss och för att den ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha era synpunkter. Under detta möte kommer vi berätta mer om handlingsplanen och ni kommer kunna ställa frågor. Era synpunkter vill vi dock ha skriftligt, senast 30 sep.

Arrangör

Länsstyrelsen Västerbotten

Adress till aktivitet

Anslut till Skype-mötet: https://meet.lansstyrelsen.se/asa.granberg/2F3RCR1B (eller ring 010-2230230, konf-ID: 4177627)

Ort

Digitalt (hela Västerbotten)

Hemsida

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html

Tid

Torsdag 13.00-14.00