Att mäta återhämtning - erfarenheter från mätningar hos naturföretagare i projektet Nordic Nature Health Hub

Nordic Nature Health Hub gör det enkelt för naturföretagare att använda forskningsbaserad kunskap om naturens hälsofrämjande egenskaper. En del i projektet handlar om mätning av återhämtning i naturen. Presenteras på mötet av Lisbeth Slunga Järvholm, Umeå universitet. Nordic Nature Health Hub är ett svensk-finskt samarbetsprojekt inom EU Interreg Botnia-Atlantica.

Arrangör

Nordic Nature Health Hub

Adress till aktivitet

Zoommöte, länk skickas ut efter anmälan till anna.molander@hushallningssallskapet.se

Ort

Västerbotten/Österbotten

Hemsida

https://www.luke.fi/hubben/

Tid 

Fredag 25/9 kl.13.00-15.00