Omställningskonferens 2019: Dialog om framtider bortom tillväxt

Konferensen erbjuder en mötesplats där vi tillsammans utifrån ett flertal perspektiv utforskar möjliga framtider där ekologisk balans, rättvisa och välmående är viktigare samhällsmål än ekonomiskt tillväxt. Vi använder oss av en medskapande process med dialog, workshopar och konstnärliga inslag. Konferensen riktar sig till dig som är eller vill vara en aktiv förändringsaktör för omställning.

Arrangör

Omställningsnätverket

Adress till aktivitet

Meddelas senare

Ort

Umeå

Hemsida

https://bortomtillvaxt.weebly.com/

Tid

Lördag och söndag 21-22/9 09.00-17.00