Kranmärkning Solkraft

Under hållbarhetsveckan byter Solkraft ut allt förpackat vatten till kranvatten för att värna om miljön. Detta sker i samtliga caféer, både våra 2 interna personalcaféer samt våra 3 externa. Solkraft har kranmärkt verksamheten och kommer att sätta ut informationsmaterial på samtliga ställen.

Arrangör

Solkraft Rondellen

Adress till aktivitet

Boviksvägen 1, Skellefteå

Hemsida

https://www.skelleftea.se/omsorg/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet-arbete-och-sysselsattning/solkraft/solkraft-rondellen

Tid

Måndag-lördag 16-21/9 07.30-16.30