Informationsträff om solcells- och radonstöd

Välkommen på information om solceller från energirådgivare samt om radonstöd från Länsstyrelsen.
Vi börjar med allmän information/föreläsning kl.14-15 med efterföljande frågestund, drop-in för enskild rådgivning.
Vi håller till på Levar Hotell.

Arrangör

Nordmalings kommun

Adress till aktivitet

Riksvägen 12, Nordmaling

Tid

Onsdag 18/9 14.00-17.00