Hållbarhetsmässa & återinvigning av församlingsgården i Vännäsby

Tema hållbarhet: återbruk, lokalt & eko. Inspirationsföreläsningar, workshops och lokala utställare med försäljning. Dessutom sång och musik med retroinslag samt palettbladslotteri. Vi bjuder på invigningstårta eftersom de omfattande renoveringarna nu är klara. Välkommen!

Fullständigt program finns att hämta på hemsidan och i våra lokaler i Vännäs & Vännäsby.

Arrangör

Vännäs-Bjurholms pastorat

Adress till aktivitet

Umevägen 211, Vännäsby

Hemsida

www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm

Tid

Lördag 21/9 12.00-15.00