Hållbar Ekonomi, Konsumentrådgivningen och Budgetrådgivningen presenterar sin verksamhet

Konsumentrådgivningen ger dig tips kring köp som du inte är nöjd med. Budgetrådgivningen ger dig tips för en stabilare ekonomi.

Arrangör

Enheten Hållbar ekonomi Umeå kommun

Adress till aktivitet

Cykelstället, Kungsgatan 44, Umeå

Hemsida

www.umea.se/budgetrad

Tid

Fredag 20/9 11.00-14.00