Föreläsning: Vad är ekonomiskt med tillväxten?

Mikael Malmaeus är miljöforskare och ekonom på IVL Svenska miljöinstitutet och har bland annat deltagit i forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbart samhällsbyggande” där han tillsammans med 16 andra forskare utarbetade ett antal scenarier för 2050 som inte bygger på BNP-tillväxt.

Föreläsningen är gratis och hålls under Omställningsfestivalen på Kulturhuset Klossen.

Arrangör

Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd

Adress till aktivitet

Kulturhuset Klossen, Ekonomstråket 6, Umeå

Hemsida

https://umea.naturskyddsforeningen.se/

Tid

Fredag 20/9 20.30-21.30