Dela grönytorna på campus området - en del av Sharing City Umeå

Inom av del av Sharing City Umeå - genomför Umeå universitet, Akademiska Hus och Region Västerbotten tillsammans insatser mot att skapa ett ökat resurs nyttjande av parken på campus. En paviljong för delning av hållbara verksamheter (med öppet wifi och eluttag) invigs den 5/9 och är tänkt att kunna nyttjas av alla som vill bidra mot de globala målen. Välkommen att boka under v.38 eller kom förbi!

Arrangör

Delprojektet Dela grönytor - Sharing City Umeå

Adress till aktivitet

Paviljongen, campusparken, Umeå Universitet, Umeå

Hemsida

https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/sharingcityumea.4.10e78ac01661b30919b2ba7a.html

Tid

Måndag-söndag 16-22/9 08.00-20.00