Bada fräscht

Kampanj med att duscha ordentligt innan bad för att använda mindre kemikalier i bassängvattnet. När mindre kemikalier används återanvänds vattnet och mer vatten sparas.

Arrangör

Eddahallen

Adress till aktivitet

Norrvallagatan 1, Skellefteå

Hemsida

https://www.skelleftea.se/upplev/anlaggningar-och-hallar/eddahallen

Tid

Måndag-fredag 06.30-17.00