Välmående Workshop för att förbereda oss mentalt för klimatförändringar

Klimatförändring är ett hot mot vår planet. Våra förutsättningar för hälsa och ett gott liv hotas av miljöförändringar, särskilt i polnära områden. Detta leder till stress i ett redan hektiskt samhälle.

Välkommen till en workshop där du lär dig att bygga upp och utveckla diverse metoder för att främja hälsa och välmående, vilket även är en del av FN:s 17 delmål för hållbar utveckling. 

Mer info och anmälan här

Arrangör: Dr. Jing Helmersson, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Hemsida/anmälan: Läs mer och anmäl dig här. 

Adress: Arcum, Norra Beteendevetarhuset, 4:e våningen, Umeå Universitet

Tid: Lördag 10:00-16:30