Välkommen och prata Fairtrade under lunchen!

Som diplomerad Fairtrade City vill vi öka medvetenheten om etisk konsumtion och rättvis handel och på så sätt bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom.

Besök stadshusets huvudentré (intill Kundtjänst) under lunchen och prata Fairtrade-frågor med en representant för Skellefteås Fairtrade-engagemang. Välkommen!

Världens ledare har beslutat om 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Under hållbarhetsveckan kommer Skellefteå kommuns aktiviteter fokusera på ett antal av dessa. Denna aktivitet kopplas till hållbarhetsmål:
1.                        Ingen fattigdom
2.                        Ingen hunger
5.                        Jämställdhet
8.                        Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12.                     Hållbar konsumtion och produktion
13.                      Bekämpa klimatförändringarna
16.                     Fredliga och inkluderande samhällen
17.                     Genomförande och globalt partnerskap

Arrangör: Fairtrade City Skellefteå

Adress till aktivitet: Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Hemsida: https://www.skelleftea.se/kommun/fairtrade-skelleftea