Utställning. Presentation av de 17 målen i Agenda 2030.

De 17 målen presenteras i foajen på Centrumhuset. Där får du målen förklarade och konkretiserade. De globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas.

Arrangör: Robertsfors Kommun

Adress till aktivitet: Centrumhuset Trädgårdsgatan 4, Robertsfors

Hemsida: http://www.robertsfors.se/

Tid: må - lö 10:00 - 16:00