Unga planetskötare!

Kommunens energipedagog vill på ett lekfullt sätt lära barn, framtidens vuxna, om energi. Besöket önskar ge en grundläggande förståelse för energi i dess olika former samt inblick i hur energianvändningen påverkar vår planet. Jorden behöver fler planetskötare och alla kan bidra!
Målgrupp F-åk5.

Världens ledare har beslutat om 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Under hållbarhetsveckan kommer Skellefteå kommuns aktiviteter fokusera på ett antal av dessa. Denna aktivitet kopplas till hållbarhetsmål 7 Hållbar energi för alla och 13 Bekämpa klimatförändringen.

Bokas via mejl: emely.holmlund@skelleftea.se

Arrangör: Skellefteå kommun

Adress till aktivitet: Energipedagogen besöker er skola, Skellefteå

Hemsida: https://www.skelleftea.se/hallbarhetsveckan

Tid: mån-tors 08.30-15.00