Umeås plats i världen – vad innebär det för resandet?

Välkommen till Mötesplats Gröna Vagnen och ett samtal om framtidens hållbara mobilitet. Hur förhåller vi oss till Umeås plats i världen i omställningen till hållbart resande? Hör flygplatschef BO Lindgren vid Swedavia Umeå Airport, Cecilia Berglund från Visit Umeå samt Stefan Karlsson, Trafikverket. Samtalet leds av Ola Nordebo. Vi bjuder på lunchmacka till de 25 första och kaffe till alla.

Arrangör: Umeå kommun

Adress till aktivitet: Torget vid Umeå Folkets Hus, Umeå

Hemsida: www.umea.se/gronavagnen

Tid: Torsdag 12.15-13.00