Tillbaka till naturen, om att skapa bättre och naturliga vattenmiljöer. Rickleån i fokus.

Med utgångspunkt från restaureringen av Rickleån berättar Jan Åberg från Mellanbygdens vattenråd, Dante Dahlgren projektledare Lona i Rickleån och  Mattias Sundqvist från länsstyrelsen om arbetet med att återställa vattenmiljöerna i kommunen.  Utrymme för frågor och diskussion.
Två tillfällen under dagen.

10:00-12:00  Lunch serveras.  (90 kr)

13:00-15:00 Fika serveras. (40kr)

Du kan delta i mötet utan att köpa fika eller lunch

Anmälan till dante.dahlgren@robertsfors.se senast 10/9, ange vilken av träffar du kommer till och om du vill köpa lunch eller fika.

Du kan delta i mötet utan att köpa fika eller lunch.

Arrangör: Projekt LONA Robertsfors

Adress till aktivitet: Överklintens Kvarnhotell, Kvarnvägen 22 Överklinten, Robertsfors

Hemsida: https://www.samverkanricklean.se