Temadag för ökad kunskap om barn som utsätts för våld

Syftet med dagen är att ge kunskap om barns utsatthet för våld, hur vi kan upptäcka barns våldsutsatthet och prata med barn om våld. Dagen riktar sig till dig som i din yrkesutövning möter barn. Anmälan senast 20 augusti via Länsstyrelsens hemsida.

Arrangör: Länsstyrelsen i Västerbottens län, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun

Adress: Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75, Umeå

Hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/kalenderhandelser---vasterbotten/2018-06-12-temadag-for-okad-kunskap-om-barn-som-utsatts-for-vald.html

Tid: Onsdag 19 september, 10.00-16.00