Tema: Att bygga med trä, är det bra för hälsan?

Världens ledare har beslutat om 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Under hållbarhetsveckan kommer Skellefteå kommuns aktiviteter fokusera på ett antal av dessa. Denna aktivitet kopplas till hållbarhetsmål:
3.  Hälsa och välbefinnande
11. Hållbara städer och samhällen

Bygga i trä är det bra för hälsan? Tomas Nord, Linköpings universitet. Hälsoeffekter och välmående av trä i vårdmiljö, Bror Sundqvist, Luleå Tekniska Universitet. Goda exempel på trä i ny förskola och grundskola.

Arrangör: Folkhälsorådet i Skellefteå

Adress till aktivitet: Eddahallen, Skellefteå

Tid: Fredag 21 september, 08.30-10.30