Social och ekonomisk hållbarhet

RTAS bedriver legotillverkning till olika företag inom Robertsfors och Skellefteå kommuner,vi integrerar människor tillbaka till arbetslivet. All eventuell vinst återinvesteras tillbaka i företaget i form av visstidsanställningar i RTAS regi.

RTAS står för (Rätten Till Arbete Sysselsättning) detta anser vi att alla människor bör ha rätt till i samhället.

Arrangör: RTAS AB (SVB)

Adress till aktivitet: Sikeå 52 Spiranhuset, Robertsfors

Tid: öppethus onsdag 19 september, 08.00-14.00