Slöjda hållbart!

"Lappa, laga och redo" - ta gärna med något att laga.
"Plastbanta" - tälj egna redskap.
Välkomna till Västerbottens läns hemslöjdsförening/länshemslöjdskonsulenterna.

Arrangör: Länshemslöjdskonsulenterna/Västerbottens läns hemslöjdsförening

Adress: Kungsgatan 98, Umeå

 

Hemsida: www.vasterbottenslojd.se