Sitta, stå, gå eller springa?

Det sägs att stillasittande är vår tids nya hälsofara. Är det verkligen så och i så fall varför? Välkommen till en inspirationsföreläsning med Viktoria Wahlström Leg. Sjukgymnast, Doktorand vid Umeå Universitet. 

Anmälan krävs. Mer info kommer på Robertsfors Kommuns hemsida.

Robertsfors Kommuns projekt RUSA är medfinansierat av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden med inriktning på arbetshälsa. 

Arrangör: Projekt RUSA, Robertsfors Kommun

Adress till aktivitet: Centrumhuset, Trädgårdsgatan 4 915 31, Robertsfors

Hemsida: www.robertsfors.se

Tid: Torsdag 20 september, 15.30-17.00