Schysst tävling med Fairtrade-tema!

Tycker du om att tävla och är dessutom intresserad av att vinna schyssta priser?!

På måndagen publicerar Fairtrade City Skellefteå en tävling på sin Facebook-sida www.facebook.com/ftcskelleftea/ som riktar sig till målgruppen invånare över 15 år i Skellefteå. Som bonus får du lära dig mer om Fairtrade och etisk, hållbar handel.

Välkommen till en webbaserad tävling som är öppen dygnet runt!

Världens ledare har beslutat om 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Under hållbarhetsveckan kommer Skellefteå kommuns aktiviteter fokusera på ett antal av dessa. Denna aktivitet kopplas till hållbarhetsmål:
1.                        Ingen fattigdom
2.                        Ingen hunger
5.                        Jämställdhet
8.                        Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
12.                     Hållbar konsumtion och produktion
13.                      Bekämpa klimatförändringarna
16.                     Fredliga och inkluderande samhällen
17.                     Genomförande och globalt partnerskap

Arrangör: Fairtrade City Skellefteå

Adress till aktivitet: Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Hemsida: https://www.skelleftea.se/kommun/fairtrade-skelleftea