Riksintressen i Robertsfors

Länsstyrelsen informerar om den översyn av kulturmiljövårdens riksintresseområden som genomförs i landet, samt resultatet av översynen för vår kommun. Information ges också om vad det kan innebära att bo och bedriva verksamheter i ett riksintresseområde. I Robertsfors berörs sedan tidigare bl. a. delar av det centrala samhället såsom kvarteren inom den s. k. Hallmanska planen.

Arrangör: Länsstyrelsen i Västerbotten

Adress till aktivitet: Diamanten Centrumhuset,Trädgårdsgatan 4, Robertsfors

Tid: Tisdag 18 september, 18.00-19.00