Plogga i Skellefteå

Världens ledare har beslutat om 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Under hållbarhetsveckan kommer Skellefteå kommuns aktiviteter fokusera på ett antal av dessa.
Denna aktivitet kopplas till hållbarhetsmål:
3.  Hälsa och välbefinnande
6.  Rent vatten och sanitet
11. Hållbara städer och samhällen
15. Ekosystem och biologisk mångfald

Kom och Plogga med oss! Under lördagen är vi från Samhällsbyggnad, Avfall, i Skellefteå för att Plogga - jogga/promenera och plocka skräp längs med turen.

För mer information, se hemsidan.

Arrangör: Skellefteå kommun

Adress till aktivitet: Information om samlingsplats och rundor finns på hemsidan

Hemsida: www.skelleftea.se/hallbarhetsveckan

Tid: Lördag 22 september, 11.00-12.30