Lunchföreläsning: Agenda 2030 på lokal nivå-erfarenheter från Norden

2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och betonar bl.a. nordiskt hållbarhetsarbete. På en lunchföreläsning presenterar forskaren Nora Sánchez-Gassen, Nordregio, nya resultat om hur vi arbetar i de nordiska länderna med Agenda 2030 på lokal nivå.

Lunchföreläsningen är kostnadsfri men anmälan är obligatorisk (www.nordeninfo-umea.se). Föreläsningen ges på engelska. Välkomna!

Arrangör: Föreningen Norden Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Nordregio

Adress: Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2 C, Umeå

Hemsida: www.nordeninfo-umea.se

Tid: Torsdag 20 september, 12:00-13:00