Invigning av Mötesplats Bruksam

Mötesplats Bruksam invigs på returmarknaden Bruksam. 

Mötesplatsen är en plats för social samvaro, en plats där nya kontakter knyts och kunskap förmedlas En plats för samtal, ett parti schack, en kopp kaffe eller en paus.

Bruksam är en verksamhet som arbetar för att skapa social , ekonomiskt och ekologisk hållbarhet genom att driva en returmarknad och skapa alternativa arbetstillfällen.

Arrangör: Returmarknaden Bruksam

Adress: Hantverkargrän 5, Robertsfors

Hemsida: https://bruksam.se/

Tid: Måndag 17 september, 13:00-16:00