HOPE – om att minska sitt klimatavtryck från privatkonsumtion

Hushåll i höginkomstländer som Sverige står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser. I forskningsprojektet HOPE söktes kunskap om hushålls möjligheter och vilja till att minska sitt klimatavtryck och upplevda hinder för och möjliggörare av klimatomställning. Från Umeå deltog 75 hushåll. Alla deltagande hushåll och andra intresserade är välkomna till en presentation av studieresultaten.

Arrangör: Enheten för Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Adress till aktivitet: Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2 C, Umeå

Tid: Må 24/9 19.00-20.00