Handelshögskolan och de globala utvecklingsmålen

#17Goals17Weeks

Medlemstaterna i FN beslutade 2015 att anta Agenda 2030 för en hållbar utveckling och bestämde sig för 17 globala utvecklingsmål. Handelshögskolan kommer under 17 veckor av höstterminen 2018 att presentera vart och ett av dessa mål för att belysa och informera om målen i sig men även för att visa vad vi som handelshögskola gör inom utbildning, forskning och samverkan som bidrar till att vi tillsammans når dessa mål. De 17 globala utvecklingsmålen är den fyr som ska leda oss mot en bättre framtid. Alla kan vi bidra på något sätt och en handelshögskola med hållbarhetsinriktning är såklart inget undantag.

Vi bjuder in alla att följa oss under hösten och att vara med på den här resan! Kommentera och berätta vad du tycker om vårt arbete. Vad borde vi göra annorlunda? Hjälp oss att sprida kunskap om de 17 globala utvecklingsmålen. Vad gör du, ditt företag eller din organisation? Bidra med era exempel och berätta er historia! Kampanjen rullar under hösten i Handelshögskolans kanaler på FacebookLinkedInInstagram och Twitter. Där kan du kommentera vad vi gör och även presentera dina egna aktiviteter.

Datum: 17-23 september

Arrangör: Handelshögskolan, Umeå Universitet

Plats: https://www.umu.se/17goals17weeks/