Hållbarhetsorientering

Håll dig frisk i vardagsnära natur!

Orienteringsrundorna består av sju kontroller och på varje kontroll presenteras ett av de olika målen i Agenda 2030, de "globala målen för hållbar utveckling". I Vilhelmina sitter det rundor på två ställen. En runt Kyrkbergets Naturstig och en runt Baksjötjärnslingan.

Arrangör: Vilhelmina Kommun

Adress till aktivitet: Kyrkberget, samt början av Baksjötjärnslingan vid infart till Sagahallens parkering, Vilhelmina

Hemsida: www.vilhelmina.se