Företagsfrukost

Välkommen till en inspirationsföreläsning om de globala målen!

Världen har antagit 17 globala mål för att uppnå en hållbar samhällsutveckling till 2030.  Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där varje land, kommun, företag och verksamhet måste bidra i rätt riktning. Vilket ansvar och vilken möjlighet har du och ditt företag att bidra till målen och samtidigt utveckla den egna verksamheten?

Under denna frukostföreläsning ges en intresseväckande introduktion till Hållbar utveckling och Agenda 2030, med fokus på de globala målens roll för lokal verksamhets- och affärsutveckling. Vi tar upp:

  • Hur berör Agenda 2030 mig som företagare?
  • Riskhantering och möjlighetsmaximering – nytta av arbete med i globala målen
  • Arbetet i praktiken - hur ser vägen ut mot hållbart företagande och långsiktig lönsamhet?
  • Trender och exempel – hur har andra gjort?

Föreläsare är Mia Barkland, vd och senior rådgivare på Trossa AB. Mia är biolog och varumärkesstrateg i grunden, med över femton års erfarenhet av hållbar affärs- och verksamhetsutveckling i många olika branscher. Hon hjälpt många företag att prioritera, strukturera och kommunicera sitt arbete med ansvar och hållbara affärer. De senaste åren ofta med Agenda 2030 och de globala målen som utgångspunkt.
Mer om Mia och Trossa på www.trossa.se

Arrangör: Sida, SEE Hållbarhetsvecka och Umeå kommun

Adress till aktivitet: Rex festsalar

Ort: Umeå

Tid för aktivitet: Torsdag 20 september, 07.30 - 09.00

Pris: Kostnadsfritt

Vi bjuder på en ekologisk frukost

Anmäl dig till kristin.olsson@nolia.se