Elbil och elcykel, framtidens fortskaffningsmedel? Träffa de som provat.

Elbil och elcykel på Träffpunkten i Sikeå.
Nils-Erik Pettersson ger teknikfakta om elbilar och visar exempel på bilar som finns på marknaden.
Elisabeth och Östen Holmström berättar om hur det är att äga en elbil och ekonomin kring ägandet.
Elcyklar finns att prova.
Fika serveras

Arrangör: Bruksam

Adress till aktivitet: Träffpunkten Sikeå 123, Sikeå

Hemsida: https://www.facebook.com/TraffpunktenSikea/

Tid: lö 13:00 - 16:00