På måndag startar SEE Hållbarhetsvecka

På måndag startar SEE Hållbarhetsvecka med mängder av digitala event, men också en återbrukstävling som redan fått in ett stort antal bidrag.

– Det är fantastiskt att se engagemanget för SEE, men också roligt att tillsammans med alla arrangörer kunna erbjuda ett lika omfattande som brett program, säger Kristin Olsson på Nolia AB som är projektledare för SEE Hållbarhetsvecka i Västerbotten.

SEE hållbarhetsvecka i Västerbotten drivs som ett årligt återkommande projekt sedan starten 2009 och bjuder i år på rekordmånga digitala event under veckan. Veckan bjuder bland annat på åttonde upplagan av Change the game som i år hålls digitalt under hållbarhetsveckan, webbinarier om hållbarhet respektive cirkulär ekonomi, en länsomfattande skräpplockaraktivitet och en återbrukstävling som redan genererat ett stort antal bidrag.

Sedan går det att lära sig mer om hållbara textiler och mode samt vara med och skapa ett sticklingsbibliotek.

Mängder av aktiviteter

Under veckan hålls hela 74 aktiviteter under 179 tillfällen.

– Det visar att veckan är viktig och att engagemanget är stort för hållbarhetsfrågor, säger Kristin Olsson.

Länsstyrelsen delar bilden:

– See hållbarhetsvecka är en tillställning som handlar om omställning. 2021 är detta än mer aktuellt med klimatkris och pandemi. Vi måste minska våra koldioxidutsläpp och tillsammans vidta en mängd åtgärder för att nå en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling, i Västerbotten och i världen, säger säger Eva Mikaelsson, Enhetschef Miljöanalysenheten Länsstyrelsen Västerbotten och tillägger:

– Under veckan diskuteras allt från cirkulär ekonomi, matsvinn, hållbara transporter till bytes och delningsekonomi. Vi lyfter också fram vår storymap om miljömålen 20 år – hur mår miljön och vad har gjorts?

Hållbar utveckling

SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. Många människor har mist sina jobb i Coronakrisens spår, beredskapen kring livsmedelsproduktion har visat sig bristfällig och pekat på behovet av en betydande produktionsökning av inhemska livsmedel, inte minst lokalproducerade. Dessutom har det skett en ”fruktansvärd global ökning av våld i hemmet” som FN:s generalsekreterare António Guterres uttryckt det.

– Jag vill också lyfta fram att programmet för SEE Hållbarhetsvecka skapas av de deltagande aktörerna och är en gemensam kraftsamling för att ge alla, inte minst ideella krafter, möjligheten att visa hur de kan bidra till en hållbar utveckling, men också öka möjligheterna att nätverka med andra aktörer samtidigt som de får exponering och marknadsföring i det större sammanhang som SEE innebär, säger Kristin Olsson.