Hållbarhetsveckan lockar allt fler företag

Årets SEE hållbarhetsvecka har nu avslutats och Kristin Olsson, projektledare på Nolia för veckan i Västerbotten, summerar veckan.

– Jag vill ta tillfället att tacka alla deltagare. Det har varit en vecka med mängder av spännande exempel på hållbarhetsarbete. Jag tycker att det är roligt att allt fler företag tar chansen att visa upp det hållbarhetsarbete de påbörjat, säger hon.

 

SEE hållbarhetsvecka drivs som ett årligt återkommande projekt sedan starten 2009. Under åren har verksamhetsområdet vuxit till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län.

Programmet för SEE hållbarhetsvecka skapas av de deltagande aktörerna och är en gemensam kraftsamling för att ge alla, inte minst ideella krafter, möjligheten att visa hur de bidrar till en hållbar utveckling men också öka möjligheterna att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang. 

Under veckan har stora och små exempel som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kunnat lyftas fram.

Projektledaren för SEE hållbarhetsvecka i Västerbotten, Kristin Olsson, ser tillbaka på en intensiv vecka med över 260 arrangemang i Norr- och Västerbotten där veckan hålls.

– Veckan har verkligen varit en manifestation i hur det blir konkret arbete av hållbarhetsmål och visioner, säger hon.

Något som blivit allt mer tydligt är, enligt henne, engagemanget från företag.

– Det ökar för varje år och jag tycker att det är roligt att se att företag som visar upp sitt hållbarhetsarbete. Dessutom är det upplyftande att allt fler företag också ser de positiva synergieffekter som hållbarhetsarbete kan göra för allt från trivseln på arbetsplatsen, allmänhetens syn på företaget och den bransch det verkar inom till sista raden i bokslutet, säger Kristin Olsson.